ICT ŘEŠENÍ

Ať děláte co děláte, stále ve vaší společnosti nefunguje komunikace a tok informací tak jak si představujete? Komunikací myslíme ICT, neboli Informační a komunikační technologie.

Zdá se to jednoduché, přeci stačí koupit software a dokumenty, respektive data budou mít svůj systém. Jenže, velmi často to nestačí. V praxi se ukáže, že dokumenty nejsme schopni uřídit tak, jak bychom potřebovali, data nejsou použitelná. Vnitřní problém se přesouvá i do externích vztahů s partnery, dodavateli, zákazníky.

Jak z toho ven? Jak zkrotit tok dokumentů? Pusťte nás na ně a my vám pomůžeme. Víme, že data jsou to nejcenější co máte a dokonce je velmi pravděpodobné, že nástroje již máte a chybí jen málo, aby vše fungovalo. Pohled z venku nezatížený provozní slepotou může být velmi užitečný.

 

Dle našich zkušeností řeší firmy nejčastěji tyto problémy:

 

 • běžná korespondence – distribuce ve firmě, akceptace, archivace, digitalizace  (od datových schránek až po dopisy)
 • schvalovací procesy, směrnice
 • objednávky, faktury příchozí i odchozí, smlouvy a další dokumenty
 • projekty – udržení aktuální verze, sledování změn,…
 • zakoupí se SW, ale nejsou zaškoleni všichni, kdo jej využívají
 • nově příchozí zaměstnanci nejsou řádně zaškoleni
 • nikdo nesleduje pravidelné aktualizace a nezařazuje nové inovativní funkce
 • chybí motivace pro využívání systémů
 • finanční ztráty
 • narušené cash-flow
 • nízká motivace zaměstnanců
 • špatné vztahy mezi odděleními
 • image u externích partnerů

Co pro Vás můžeme udělat?

 

Uděláme ve Vaší firmě analýzu stávajícího řešení a navrhneme, jaké změny udělat, aby vše fungovalo.

Pomůžeme Vám buď využívat současné nástroje efektivněji nebo Vám pomůžeme s výběrem nových.

Pomůžeme Vám nastavit fungující procesy.

Případně zaškolíme zaměstance.

Budeme hlídat aktualizační balíčky a v případě, že by byly nové změny využitelné pro Vaší firmu a přinesly ji prospěch, pomůžeme Vám je opět napříč společností nasadit.

 

 

 

Informační a komunikační technologie, zkráceně ICT zahrnují veškeré informační technologie používané pro komunikaci a práci s informacemi.

Business intelligence (BI) jsou znalosti, dovednosti, technologie, aplikace, kvalita, rizika, bezpečnostní otázky a postupy používané v podnikání pro získání lepšího pochopení chování na trhu a obchodních souvislostech. Za tímto účelem provádí sběr, integraci, analýzu, interpretaci a prezentaci obchodních informací.

BI aplikace zpracovávají data prodeje, výroby, financí a dalších strukturovaných zdrojů dat pro obchodní účely, především řízení výkonnosti podniku. BI aplikace mohou shromažďovat informace z různých oddělení a provozů společnosti a mohou porovnávat informace ve srovnatelných hodnotách.

DMS je zkratka z anglického Document Management System a ECM pak Enterprise Content Management. Jinými slovy jde o správu dokumentů a systém určený ke správě elektronických dokumentů případně zdigitalizovaných papírových dokumentů.

Za cloud považujeme globální sítě serverů, z nichž každý má svoji funkci. Tyto servery jsou navržené buď k ukládání a správě dat, spouštění aplikací, nebo doručování obsahu a služeb, jako je streamování videí, webová pošta, kancelářský software nebo sociální média. Místo přistupování k souborům a aplikacím z místního nebo osobního počítače k nim přistupujete online z jakéhokoli zařízení s podporou internetu – informace tak budou dostupné kdekoli a kdykoli je budete potřebovat.

Existuje mnoho způsobů, jak přijít o citlivá firemní data. Od hackerů, virů, škodlivého softwaru až po omyl nebo úmyslnou sabotáž vlastních zaměstnanců. Jakou mají data cenu většinou zjistíme přesně ve chvíli, kdy o ně přijdeme. Ať už krátkodobě nebo zcela. Pomůžeme Vám udělat audit dat a navrhneme, jak je chránit.

Můžeme Vám s něčím pomoci?