Podpora nasazení a využívání Microsoft Teams

 

Služba Microsoft Teams, součást Office 365, je jednou z nejproresivnějších služeb společnosti Microsoft. Aktuálně ji využívají desítky milionů uživatelů po celém světě a každý měsíc přibývají nejen další uživatelé, ale i funkce a možnosti tohoto nástroje pro efektivní komunikaci a spolupráci lidí v rámci nejrůznějších týmů. 

Pracovníci společnosti Eximia pomohli již řadě společností s nasazením této služby a získali množství zkušeností, praktických postupů, způsobů využití a tipů a triků pro hladké zavedení této služby ve společnostech různých typů i velikostí. Rádi pomůžeme také Vám i vaší společnosti. 

Jak postupujeme při nasazování MS Teams?

Zaměřujeme se primárně na lidi, jejich pracovní potřeby, aktuální způsoby fungování týmů a společnosti. Toto nejprve detailně diskutujeme s vedením (představiteli klíčových oddělení a týmů), ukážeme si jak by služba Microsoft Teams mohla pomoci a následně společně navrhneme klíčové scénáře využití Teams pro první vlnu.

Nastavíme první týmy a realizujeme pilotní provoz v rámci vedení. Ve chvíli, kdy se společně s pilotní skupinou (vedením) rozhodneme, že prostředí je připraveno, scénáře pro počáteční nasazení do společnosti podchyceny a kllíčoví uživatelé vidí přínosy a umí prostředí používat, spouští se plošné (nebo někdy dle potřeby postupné) zaškolení uživatelů a náběh služby do společnosti. Zaškolení je realizováno většinou kombinací prezentací, workshopů, on-line prezentací a průběžné podpory uživatelů (v závislosti na charakteru, velikosti, rozmístění a možnostem společnosti).

Během celého zavádění i následné podpory se zaměřujeme především na přínosy, způsoby/scénáře použitíí a celkově motivaci uživatelů napříč společností k využívání této nové služby. V rámci zaváění Microsoft Teams se pochopitelně nezaměřujeme jen na tuto službu, ale i na další služby v rámci celého Office 365 jako je Microsoft Planner, OneDrive či OneNote.

 

Klíčové kroky vzorového nasazení:

 • Workshop s vedením pro zjištění potřeb, fungování společnosti a týmů
 • Představení možností Microsoft Teams (Office365)
 • Návrh klíčových scénářeů pro pilotní provoz
 • Nastavení týmů a prostředí pro pilotní provoz
 • Zaškolení klíčových uživatelů pro pilot 
 • Aktivní podpora pilotního provozu (řízení aktivit, proaktivní posouvání vpřed)
 • Vyhodnocení pilotního provozu, společné nastavení scénářů/týmů pro plošné nasazení
 • Vytvoření plánu plošného nasazení
 • Adopce uživatelů při plošném nasazení (zaškolení, workshopy, …)
 • Průběžná podpora uživatelů během náběhu (v rámci Teams)
 • Vyhodnocení nasazení a návrh dalších rozvojových možností

Důležité aspekty našeho přístupu

 • Zaměření na uživatele, jejich potřeby, přínosy řešení
 • Postupné zavádění
 • Přenos znalostí prostřednictvím adopčních technik s využitím prostředí Microsoft Teams
 • Individuální přístup s využitím letitých zkušeností nejen z oblasti Microsoft Teams, ale způsobu fungování týmů a komunikace/spolupráce obecně

Délka trvání služby a cena

 • Příprava a pilotní provoz v řádu jednotek týdnů
 • Plošné zavádění v rozsahu týdnů / měsíců dle velikosti společnosti
 • Jsme schopni realizovat nasazení v rámci necelého měsíce, nicméně pro větší společnosti můžeme připravit i dlouhodobý plán v rámci několika měsíců
 • Kontaktujte nás (info@eximia.cz) pro kalukaci na základě Vašich potřeb.
 • Dle zkušeností se cena pohybuje od cca 25.000 Kč výše dle velikosti společnosti a rozsahu služeb. 

Můžeme Vám s něčím pomoci?