Krizové řízení

Ke krizové situaci může dojít z důvodu mimořádných událostí jako je požár, povodeň, výpadek proudu, porucha, nehoda, výpadek dodávek, živelná pohroma, katastrofa.  Ale také je může způsobit personální selhání, ekonomické problémy, únik informací, ztráta dat a další provozní problémy.

Jste připraveni na všechny rizikové situace?
Rádi pro Vás zpracujeme krizový plán a připravíme Vás na ně.

Krizový plán většinou zahrnuje tyto informace:

 • Přehled rizikových mimořádných událostí a pravděpodobnost, že nastanou.
 • Roztřídění rizikových událostí do skupin, pro možnost využít stejné postupy.
 • Organizační strukturu s určení kontaktních osob pro vymezené události, včetně kontaktů.
 • Seznam potřeb a zdrojů pro události – záložní zdroje, materiál, prostory, vybavení,…
 • Scénáře situací včetně dopadů na chod společnosti podle důležitosti.
 • Seznam kontaktů a dokumentů, včetně umístění, které mohou pomoci při likvidaci následků a urychlit návrat k běžnému chodu – pojistné a asistenční smlouvy, kontakt na likvidátory, interní dokumenty.
 • Postupy pro jednotlivé události, z nichž vyplývá, kdo kdy a co musí udělat, koho informovat, aby byla zajištěna obnova chodu společnosti co nejrychleji.
 • Seznam osob oprávněných poskytovat informace ať již přímo nebo prostřednictvím sdělovacích prostředků (vnitřních i vnějších). V podnicích se složitými technologiemi je užitečné vybrat takových osob několik (včetně odborníků).  Mluvčí i odborníci jsou proškoleni v zásadách komunikace s médii.
 • Seznam osob tvořících krizový štáb, včetně rozdělení úkolů.

Krizový plán musí být pravidelně aktualizován a prakticky testován. Měl by zahrnovat i plán školení zaměstnanců na všech úrovních.

Ekonomické:

Ještě před nedávnem Vaše společnost prosperovala, měla dostatek zákazníků a spolehlivé dodavatele, ale nyní se potýkáte s problémy?
Byli jste nebo budete nuceni propouštět zaměstnance, omezit výrobu nebo prodej?
Máte závazky po splatnosti, které nejste schopni výhledově splácet?
Dodavatelé Vám omezili dodávky, případně trvají na platbě předem?
Vaše situace sice ještě není černá, ale má sestupnou tendenci a pokud bude trend pokračovat, budete řešit velké problémy?

Zkusme najít cestu, jak z toho ven. Kontaktujte nás a my přijedeme na nezávaznou schůzku a zkusíme najít cestu, jak Vaši společnost zachránit a znovu oživit obchod. Třeba stačí jen málo? Nic neriskujete.

Prevence

Bohužel nedokážeme zabránit, aby se Vám vyhnuly krizové situace, ale je v našich společných silách, připravit Vaši společnost na různé situace, aby případné škody byly co možná nejmenší a firma se rychle vrátila do procesu.K tomu je ale třeba, aby firma byla připravena na všechny rizikové situace a dokázala v krizové situace jednat s chladnou hlavou. Co proto můžeme udělat? Důkladně zanalyzujeme rizika a připravíme krizový plán.

Akutní:

Zažívá Vaše společnost krizi a nedokážete ji zvládnout sami nebo by se Vám hodila pomoc z venčí?

Pomůžeme Vám v oblasti: ekonomiky, personalistiky, médií, úniku dat, kolapsu IT, ztráty dat
a dalších problémů

Urychlíme návrat Vaší společnosti do normálu po: požáru, povodni, výpadku proudu,
nehodě, výpadku dodávek, a dalších situacích

Mediální

Nejlepší krizová komunikace je ta, která vůbec nezačala. Lze tomu ale zabránit? Ne vždy, ale stejně jako u lekáře, i v podnikání platí, že levnější je prevence než léčba.

Základním pravidlem v jakékoliv společnosti by mělo být, že nezáleží na tom, jak velký malér se stal, ale jak rychle se dostanou informace k osobám, které budou atakovány médii.

 • Pomůžeme Vám najít riziková místa ve společnosti.
 • Vypracujeme jednotlivé krizové manuály pro různá řešení.
 • Připravíme pravidla pro všechny zaměstnance pro komunikaci navenek včetně kontaktlistu na kompetentní osoby.
 • Proškolíme „mluvící osoby“ pro kontakt s médii. Pomůžeme při krizové komunikaci, případně ji celou převezmeme.

Můžeme Vám s něčím pomoci?