Public relations

Public realitions neboli „pí ár“, chcete-li vztahy s veřejností, kdy veřejnost je vnímána v nejširším slova smyslu (zákazníci, novináři, zaměstnanci, státní správa, dodavatelé, menšinové skupiny, okolí, zkrátka kdokoliv vás napadne). PR je nejrychleji rostoucí druh propagace, na úkor klasické reklamy. Proč tomu tak je? Běžná reklama v médiích již nefunguje, lidé přeskakují reklamní texty v tištěným médiích, v televizi či rádiu buď přepnou ztlumí zvuk nebo prostě využijí reklamní pauzu k něčemu jinému, reklamní poutače ignorují. Proto vzniklo PR.

Dobře odvedená práce se pozná tak, že spotřebitel ani nezaznamená, že si právě přečetl zajímavý článek o produktu či službě a dokonce šel na základě informací v něm výrobek zakoupit. Nebo, že se právě účastní kulturní akce, ze které má dobrý pocit a má jej spojený s konkrétní společností. Kapitolou samou je poté internetové PR, komunikace na sociálních sítích, případně krizové PR.

Nejlepší je oba nástroje vhodně kombinovat, aby se hezky doplňovaly. Na PR pracovat soustavně a správně načasovanou reklamou podpořit jeho účinnost a podpořit prodej.

Media relations

V mediálním světě se cítíme jako ryba ve vodě. Naši konzultanti mají zkušenosti z médií, kde mnozí pracovali na pozici redaktorů. Vědí tedy, jak připravit tiskové materiály tak, aby byly zajímavé pro jejich bývalé kolegy, kdy poslat tiskovou zprávu, kde zorganizovat tiskovou konferenci. Dokáží předvídat vývoj situace při mediálním problému a jak komunikovat, aby byl dopad pro firmu co nejpříznivější. Neutrální zprávy umíme změnit v pozitivní. Negativní zprávy buď zastavit, vymazat nebo alespoň zneutralizovat.

Při spolupráci pro Vás zajistíme pozitivní mediální výstupy v podobě článků, rozhovorů, informací o Vaší společnosti, případně produktech. Napíšeme tiskové zprávy, články, komentáře, rozhovory, poradny, informační materiály. Jsme schopni zorganizovat tiskové konference, výlety pro novináře, popřípadě testování Vašich produktů a služeb. Naše služby zahrnují monitoring a výstupní analýzy.

V případě potřeby za Vás zajistíme služby tiskových mluvčí nebo mediální tréninky před důležitými rozhovory, proslovy, vystoupeními. Vypracujeme krizové plány a pomůžeme s krizovou komunikací.

Redakční práce

Řekněte nám, co potřebujete sdělit a my to převedeme na text.

 • Napíšeme jakýkoliv poutavý text od textů na propagační materiály a webové stránky až po tiskové zprávy.
 • Rozhovory, citace, komentáře, redakční články.
 • Prezentace, výroční zprávy, firemní texty.
 • Připravíme od textů, přes grafiku až po tisk firemní magazíny.

Spolupracujeme se schopnými překladateli do cizích jazyků, kteří text nejen přeloží, ale zachovají i nezbytné nuance.

Eventy

Jedním z nejlepších způsobů, jak udělat výborný dojem a zanechat silný pozitivní zážitek či zkušenost, je zorganizovat akci pro budování vztahu s vybranou cílovou skupinou. Navrhneme, jaká akce je pro vybraný segment nejlepší, vymyslíme téma, zajistíme program od techniky až po catering a poskytneme zpětnou vazbu.

Bude nám ctí pro Vás zařídit:

 • Firemní večírky pro zákazníky, obchodní partnery, zaměstnance.
 • Kulturní a sportovní akce.
 • Nezapomenutelné akce pro média.
 • Tiskové konference.
 • Konference, semináře, tréninky.
 • Workshopy.
 • Stánky na výstavách a veletrzích.

Rádi Vás přesvědčíme o naší preciznosti.

Produktové PR

Líbilo by se Vám číst v tisku nebo slyšet v rádiu název Vaší společnosti nebo produktu v kladném smyslu? Věděli jste, že dokonce i informace o produktech obecně, bez zmínění značky, mají vliv na prodejnost daného sortimentu? Správně podané informace, na správném místě, správnou osobou jsou mocným prodejním nástrojem. Stačí vědět kde, kdy a kdo, co a jak.

Díky zkušenostem z médií tento vzorec známe a umíme s ním pracovat a budovat povědomí a kladný vztah k novým produktům i stálicím.

 • Prosadíme názvy a informace o Vašich produktech do médií.
 • Dostaneme přes odborníky a celebrity žádané informace k veřejnosti.
 • Připravíme vzorky a podklady pro média.
 • Zajistíme soutěže v médiích, která zahrnují Vaši cílovou skupinu.
 • Zajistíme PR podporu prodeje.
 • Připravíme kampaně na sociálních sítích.

Firemní publikace

 Připravíme pro Vás: 

 • firemní magazíny – zaregistrujeme firemní magazín a postaráme se o všechny zákonné náležitosti, založíme redakční radu včetně editora, připravíme texty, prodáme reklamní prostor, graficky zpracujeme, necháme vytisknout, zajistíme distribuci
 • výroční zprávy – připravíme texty, graficky zpracujeme a případně rozešleme vybraným kontaktům
 • elektronické newslettery – napíšeme texty, graficky zpracujeme a zašleme na kontakty dle cílových skupin
 • propagační materiály – kompletně zpracujeme jakékoliv propagační materiály společnosti

Employee relations

Interní komunikace je mnohdy důležitější než externí. Jeden ublížený zaměstnanec dokáže udělat větší zlo než deset nespokojených zákazníků, protože má mocnější zbraně – interní informace.

Cokoliv máte v plánu komunikovat, seznamte s tím nejdříve své nejbližší – zaměstnance. Odměnou Vám bude loajalita, důvěra a pozitivní vztah ke svému zaměstnavateli. Pocit důležitosti pro firmu usnadní zavádění změn, i když jsou negovány. Pozitivní vztah zaměstnanců k firmě se projeví na jejich vztahu k zákazníkům, potažmo na prodeji.

Pomůžeme Vám:

 • Zmapovat náladu ve společnosti (postoje, názory, obavy, očekávání).
 • Najít cesty k budování loajality.
 • Zavést programy na podporu loajality.
 • Vytvořit komunikační nástroje směrem k zaměstnancům (sdělení, magazíny, směrnice)

Věřte, že bude-li Vám věřit Váš zaměstnanec, dokáže přesvědčit i Vašeho zákazníka.

Rozdíly mezi reklamou a PR

 • Využívájí stejné prostředky (tisk, rádio, TV, atd), ale zatímco reklama je uveřejněna (zaplacena), PR články většinou placené nejsou, ale jsou zpracované tak, aby byly pro novináře zajímavé a vydavatel je otiskl mezi ostatními články. Zatímco inzerci lidé většinou přeskakují, článek si přečtou. V rádiu a TV nejsou v reklamních blocích, ale v běžném vysílání (informace, zprávy, rozhovory, apod.).
 • Čas. Zatímco reklamní kampaně trvají předem určenou dobu, na PR se pracuje soustavně po celou dobu. Krátkodobé PR aktivity jsou většinou omezeny na krizovou komunikaci, případně ke krátkodobým projektům.
 • Cíl. Oba nástroje mají stanoveny cíle. Ale zatímco reklama je většinou produktová, PR buduje kladný vztah k firmě jako takové. I když lze samozřejmě dělat i produktové PR. Reklama ale spíše podporuje koupi jednotlivého produktu, zatímco PR přesvědčuje ke koupi všech produktů dané firmy. Reklama prodává zboží, PR kredit společnosti / zástupců společnosti.

Aby bylo PR co nejúčinnější, doporučujeme využívat komplexně více nástrojů. Podrobněji se tím zabýváme v jednotlivých sekcích.